Arkivplan.no

SMS

  Utskriftsvennlig versjon

RUTINE FOR MOTTATT SMS MELDING

SMS-mottak

Deltaker:

Steg:

Aktivitet:

     
   

SMS-mottak

Alle

1

Krav til sms-mottak:

     

Alle

2

Mottak av SMS-melding

   

Saksbehandlere eller andre som mottar sms-melding som har betydning for saksbehandling skal skriva eit notat med følgjande opplysningar:

  • Dato og klokkeslett for mottatt melding.
  • Avskrift av meldingen.
  • Namn på avsendar.